El dia 2 de juliol del 2011 es va inaugurar la Galeria POPULART, d'art contemporani i artesania de qualitat, ubicada a la plaça del Fort, número 5 de Capmany. Poc a poc va anar consolidant-se la nostra motivació de difusió cultural i artística, i de suport als creadors, enfront a altres opcions més estrictament comercials.

Per aquesta raó, el 27 de febrer del 2013, POPULART es va reconvertir en una Associa­ció Cultural sense afany de lucre, amb el convenciment que aquest format institucio­nal facilitarà millor l'assoliment dels nostres objectius i incrementarà la possibilitat de col·laborar amb altres entitats públiques o privades.

L'Associació Cultural POPULART està inscrita al Registre d'Associacions de la Generali­tat de Catalunya amb el número: 51.823 i el seu Número d'Identificació Fiscal és el G55192488

Trobareu més informació sobre l'Associació a les següents adreces d'Internet:

JUNTA DIRECTIVA
Constitueixen la Junta Directiva de l'Associació els membres que la van constituir:
  • President: Francesc Carbonell París
  • Secretari: Eugeni Prieto Llop
  • Tresorera: Sílvia Aznar Suñer

SEU SOCIAL
  • Plaça del Fort, 5
  • CAPMANY (Alt Empordà)
  • DP: 17750
  • Tel: 616 08 20 58 - 696 66 26 27