Jordi Gispert
GARRIGUELLA (Girona)

Algunes imatges del seu llibre d'artista: 1939 Exilis