Ernest Altés
ALL (La Cerdanya, Girona).
Fotografies del procés de realització del seu llibre d'artista.